Специализиран уеб сайт за публикуване на годишни финансови отчети във връзка с чл. 40 ал. 1 т. 3 и чл. 40 ал. 5, ал.6 от Закона за счетоводството .Уеб сайта е напълно адаптивен(responsive design), което позволява лесното му използване на различни устройства. Към уеб сайта сме създали векторно лого и банер.