Детска градина № 179 Синчец е общинска детска градина в гр.София, район Илинден. Платформата, на която е изграден уеб сайта е WordPress. Функционалностите на уеб сайта са седмично меню, дневен режим, документи (заявления и декларации), галерии, новини, събития и др. Структурата на уеб сайта, позволява бързо навигиране между цялата информация. Уеб сайта е напълно адаптивен(responsive design), което позволява лесното му използване на различни устройства. Към уеб сайта, изградихме и ново лого на детската градина.