Project Description

Детска градина № 80 Приказна калина е общинска детска градина в гр.София, район Красно село. Платформата, на която е изграден уеб сайта е WordPress. Функционалностите на уеб сайта са седмично меню, дневен режим, документи (заявления и декларации), профил на купувача, новини, събития и др. Всяка група има отделна страница със седмична програма, контакти на групата и галерии. Уеб сайта е напълно адаптивен(responsive design), което позволява лесното му използване на различни устройства.