„ВЕМА–АР“ оперира с права за представителство на територията на Република България със JUB-Словения,Jub & Mark Pro Сърбия и е официален вносител на техните продукти.